Runs
Player
Runs
1
Atul Ganeriwal
1222
2
Bakhtiyar Irani
1118
3
Jeetinder Diwan
790
4
Hemal Chitalia
782
5
Vishal Majumdar
491
6
Kunal Jhaveri
454
7
Samar Kagalwalla
413
8
Shantanu Agasti
393
9
Manoje Biddvai
387
10
Jay Pandya
345
Wickets
Player
Wickets
1
Jairaj Bisht
50
2
Keyur Shah
40
3
Jay Pandya
38
4
Rohit Saraf
36
5
Atul Ganeriwal
32
6
Ashish Siroya
31
7
Vivek Manchanda
27
8
Hitesh Patel
24
9
Jimmy Shah
23
10
Shamin Karbhari
21
Most Hundreds
Player
Most Hundreds
1
Hemal Chitalia
1
Most Fifties
Player
Most Fifties
1
Atul Ganeriwal
12
2
Bakhtiyar Irani
8
3
Jeetinder Diwan
6
4
Kunal Jhaveri
4
5
Vishal Majumdar
3
6
Vikas Linga
2
7
Rohit Saraf
1
8
Shamin Karbhari
1
9
Manoje Biddvai
1
10
Gurmeet Singh Ahuja
1
11
Manan Mehta
1
12
Jay Pandya
1
13
Pratik Chitalia
1
14
Hemal Chitalia
1
15
Viral Amin
1
16
Manish Parekh
1
Sixes
Player
Sixes
1
Jeetinder Diwan
29
2
Atul Ganeriwal
23
3
Hemal Chitalia
21
4
Bakhtiyar Irani
18
5
Vikas Linga
12
6
Vishal Majumdar
10
7
Manoje Biddvai
10
8
Jay Pandya
8
9
Shamin Karbhari
7
10
Shantanu Agasti
7
Fours
Player
Fours
1
Atul Ganeriwal
138
2
Bakhtiyar Irani
119
3
Hemal Chitalia
98
4
Jeetinder Diwan
87
5
Vishal Majumdar
61
6
Samar Kagalwalla
54
7
Kunal Jhaveri
51
8
Manoje Biddvai
41
9
Jay Pandya
41
10
Shantanu Agasti
36
Catches
Player
Catches
1
Atul Ganeriwal
23
2
Shantanu Agasti
22
3
Pratik Chitalia
17
4
Hemal Chitalia
17
5
Kapil Arora
11
6
Bakhtiyar Irani
11
7
Jesal Thakkar
9
8
Ashish Siroya
9
9
Viral Amin
7
10
Shamin Karbhari
7
Run Outs
Player
Run Outs
1
Atul Ganeriwal
9
2
Shantanu Agasti
9
3
Hemal Chitalia
9
4
Jimmy Shah
8
5
Kapil Arora
7
6
Keyur Shah
5
7
Jairaj Bisht
5
8
Ashish Siroya
4
9
Vishal Majumdar
4
10
Bakhtiyar Irani
4
11
Vikas Linga
4
Stumpings
Player
Stumpings
1
Shantanu Agasti
18
2
Kapil Arora
3
3
Atul Ganeriwal
2
4
Jesal Thakkar
1
5
Shreyas Desai
1
Higest Score
Player
Higest Score
1
Hemal Chitalia
103
2
Atul Ganeriwal
96
3
Bhaktiyar Irani
93
4
Atul Ganeriwal
90
5
Vikas Linga
88
6
Bhaktiyar Irani
87
7
Hemal Chitalia
84
8
Jeetinder Diwan
83
9
Atul Ganeriwal
79
10
Bakhtiyar Irani
78
Create an Account
I have an Account
I have an Account
Create an Account
Thank You
Ok
Likes
Invite Buddies
Sorry, you dont have any buddy to invite!
Write a Review
Like ''? Share your experience with us.
Share With
Share With
Orientation Changed!
The site is best viewed in portrait mode.
Enquire