Score Board

Warrior Lions
202/7 (20)
vs
Brawny Bulls
102/10 (18.1)
(Target 203)
Warrior Lions
BATSMAN
R
B
4s
6s
S/R
Piyush Kevadia
( b Hitesh Gohil )
0
1
0
0
0.00
Karan Chugh
( c Nikhil Bole b Amol Jadhav )
40
16
5
3
250.00
Ankit Bhalaria
( b Sanjay Chheda )
97
62
10
6
156.45
Hiral Gandhi
( c Hitesh Gohil b Amol Jadhav )
1
4
0
0
25.00
Jimish Shah
( lbw Sanjay Chheda )
0
1
0
0
0.00
Hitesh Mehta
( ro Nandukumar Sangipogu )
9
8
1
0
112.50
Hitesh Bhayani
( ro Sanjay Chheda )
43
25
5
2
172.00
Kaushal Trivedi
Not Out
2
2
0
0
100.00
Viraj Doshi
Not Out
0
1
0
0
0.00
Extras:
9 (b 3, lb 1, w 5, nb 0)
TOTAL:
202/7(20 Overs, RR:10.10 )
Fall of wickets: 0-1 (Piyush Kevadia, 0.1), 64-2 (Karan Chugh, 6.1), 66-3 (Hiral Gandhi, 7), 66-4 (Jimish Shah, 7.1), 94-5 (Hitesh Mehta, 10.1), 196-6 (Hitesh Bhayani, 19.1), 199-7 (Ankit Bhalaria, 19.5)


BOWLER
O
M
R
W
ECON
Tushar Gogri
1.0
0
22
0
22.00
Nandukumar Sangipogu
3.0
0
41
0
13.67
Bhavik Thakkar
2.0
0
31
0
15.50
Hitesh Gohil
4.0
0
29
1
7.25
Sanjay Chheda (C)
3.0
0
23
2
7.67
Amol Jadhav
3.0
0
22
2
7.33
Sanjay Sethia
4.0
1
30
0
7.50
Brawny Bulls
BATSMAN
R
B
4s
6s
S/R
Juned Chauhan
( c Karan Chugh b Hitesh Bhayani )
8
11
0
0
72.73
Ratnadeep Chaugule
( lbw Yash Tadeshwar )
4
6
0
0
66.67
Tushar Gogri
( lbw Viraj Doshi )
35
26
5
0
134.62
Nikhil Bole
( b Kaushal Trivedi )
1
3
0
0
33.33
Vinayak Chavan
( b Yash Thadeshwar )
3
8
0
0
37.50
Digambar Pardale
( b Viraj Doshi )
0
2
0
0
0.00
Sandesh Pandurang Patil
( b Kaushal Trivedi )
4
7
0
0
57.14
Jayesh Manilal Poladia
( b Yash Thadeshwar )
0
1
0
0
0.00
Pawan Singh
Not Out
19
23
1
1
82.61
Nandukumar Sangipogu
( c Hitesh Mehta b Viraj Doshi )
11
16
1
0
68.75
Bhavik Thakkar
( lbw Hitesh Bhayani )
0
5
0
0
0.00
Extras:
17 (b 0, lb 2, w 14, nb 0)
TOTAL:
102/10(18.1 Overs, RR:5.64 )
Fall of wickets: 15-1 (Juned Chauhan, 1.4), 37-2 (Ratnadeep Chaugule, 5.3), 56-3 (Nikhil Bole, 7.1), 62-4 (Tushar Gogri, 8.3), 62-5 (Digambar Pardale, 8.5), 67-6 (Vinayak Chavan, 10.2), 68-7 (Jayesh Manilal Poladia, 10.3), 69-8 (Sandesh Pandurang Patil, 11.2), 99-9 (Nandukumar Sangipogu, 16.5), 102-10 (Bhavik Thakkar, 18.1)


BOWLER
O
M
R
W
ECON
Jimish Shah
3.0
0
14
0
4.67
Hitesh Bhayani
2.1
0
16
2
7.62
Kaushal Trivedi
4.0
0
12
2
3.00
Viraj Doshi
3.0
0
11
3
3.67
Jitesh Vaghasiya
2.0
0
29
0
14.50
Yash Thadeshwar
4.0
0
17
3
4.25
20
3
B
Sanjay Chheda to Viraj Doshi 3 byes
19.5
W
Sanjay Chheda to Ankit Bhalaria WICKET, That's OUT!!, Bowled, b Sanjay Chheda
19.4
1
Sanjay Chheda to Kaushal Trivedi 1 run
19.3
1
Sanjay Chheda to Ankit Bhalaria 1 run
19.2
1
Sanjay Chheda to Kaushal Trivedi 1 run
19.1
W
Sanjay Chheda to Hitesh Bhayani WICKET, That's OUT!!, Run Out , ro Sanjay Chheda
19
4
Hitesh Gohil to Ankit Bhalaria 4 runs, That's a 4!
18.5
0
Hitesh Gohil to Ankit Bhalaria 0 run
18.4
0
Hitesh Gohil to Ankit Bhalaria 0 run
18.3
1
Hitesh Gohil to Hitesh Bhayani 1 run
18.2
4
Hitesh Gohil to Hitesh Bhayani 4 runs, That's a 4!
18.1
4
Hitesh Gohil to Hitesh Bhayani 4 runs, That's a 4!
18
6
Nandukumar Sangipogu to Ankit Bhalaria 6 runs, That's a 6!
17.5
1
Nandukumar Sangipogu to Hitesh Bhayani 1 run
17.4
4
Nandukumar Sangipogu to Hitesh Bhayani 4 runs, That's a 4!
17.3
1
Nandukumar Sangipogu to Ankit Bhalaria 1 run
17.2
4
Nandukumar Sangipogu to Ankit Bhalaria 4 runs, That's a 4!
17.1
2
Nandukumar Sangipogu to Ankit Bhalaria 2 runs
17
0
Hitesh Gohil to Hitesh Bhayani 0 run
16.5
0
Hitesh Gohil to Hitesh Bhayani 0 run
16.4
6
Hitesh Gohil to Hitesh Bhayani 6 runs, That's a 6!
16.3
1
Hitesh Gohil to Ankit Bhalaria 1 run
16.2
1
Hitesh Gohil to Hitesh Bhayani 1 run
16.1
0
WD
Hitesh Gohil to Hitesh Bhayani 0 wides
16.1
0
Hitesh Gohil to Hitesh Bhayani 0 run
16
4
Tushar Gogri to Ankit Bhalaria 4 runs, That's a 4!
15.5
6
Tushar Gogri to Ankit Bhalaria 6 runs, That's a 6!
15.4
1
Tushar Gogri to Hitesh Bhayani 1 run
15.3
1
Tushar Gogri to Ankit Bhalaria 1 run
15.2
4
Tushar Gogri to Ankit Bhalaria 4 runs, That's a 4!
15.1
6
Tushar Gogri to Ankit Bhalaria 6 runs, That's a 6!
15
0
Sanjay Sethia to Hitesh Bhayani 0 run
14.5
1
LB
Sanjay Sethia to Ankit Bhalaria 1 leg byes
14.4
0
Sanjay Sethia to Ankit Bhalaria 0 run
14.3
0
Sanjay Sethia to Ankit Bhalaria 0 run
14.2
0
Sanjay Sethia to Ankit Bhalaria 0 run
14.1
0
Sanjay Sethia to Ankit Bhalaria 0 run
14
1
WD
Sanjay Sethia to Hitesh Bhayani 1 wides
14
1
Bhavik Thakkar to Hitesh Bhayani 1 run
13.5
4
Bhavik Thakkar to Hitesh Bhayani 4 runs, That's a 4!
13.4
1
Bhavik Thakkar to Ankit Bhalaria 1 run
13.3
1
Bhavik Thakkar to Hitesh Bhayani 1 run
13.2
1
Bhavik Thakkar to Ankit Bhalaria 1 run
13.1
4
Bhavik Thakkar to Ankit Bhalaria 4 runs, That's a 4!
13
1
Sanjay Sethia to Ankit Bhalaria 1 run
12.5
0
WD
Sanjay Sethia to Ankit Bhalaria 0 wides
12.5
0
Sanjay Sethia to Ankit Bhalaria 0 run
12.4
6
Sanjay Sethia to Ankit Bhalaria 6 runs, That's a 6!
12.3
0
Sanjay Sethia to Ankit Bhalaria 0 run
12.2
1
Sanjay Sethia to Hitesh Bhayani 1 run
12.1
0
Sanjay Sethia to Hitesh Bhayani 0 run
12
0
Amol Jadhav to Ankit Bhalaria 0 run
11.5
1
Amol Jadhav to Hitesh Bhayani 1 run
11.4
1
Amol Jadhav to Ankit Bhalaria 1 run
11.3
1
Amol Jadhav to Hitesh Bhayani 1 run
11.2
6
Amol Jadhav to Hitesh Bhayani 6 runs, That's a 6!
11.1
4
Amol Jadhav to Hitesh Bhayani 4 runs, That's a 4!
11
1
Sanjay Sethia to Hitesh Bhayani 1 run
10.5
0
Sanjay Sethia to Hitesh Bhayani 0 run
10.4
1
Sanjay Sethia to Ankit Bhalaria 1 run
10.3
0
Sanjay Sethia to Ankit Bhalaria 0 run
10.2
1
Sanjay Sethia to Hitesh Bhayani 1 run
10.1
1
W
Sanjay Sethia to Hitesh Mehta WICKET, That's OUT!!, Run Out , ro Nandukumar Sangipogu
10
0
Sanjay Chheda to Hitesh Mehta 0 run
9.5
1
Sanjay Chheda to Ankit Bhalaria 1 run
9.4
6
Sanjay Chheda to Ankit Bhalaria 6 runs, That's a 6!
9.3
0
Sanjay Chheda to Ankit Bhalaria 0 run
9.2
1
Sanjay Chheda to Hitesh Mehta 1 run
9.1
4
Sanjay Chheda to Hitesh Mehta 4 runs, That's a 4!
9
4
Amol Jadhav to Ankit Bhalaria 4 runs, That's a 4!
8.5
0
Amol Jadhav to Ankit Bhalaria 0 run
8.4
0
Amol Jadhav to Ankit Bhalaria 0 run
8.3
2
Amol Jadhav to Ankit Bhalaria 2 runs
8.2
0
Amol Jadhav to Ankit Bhalaria 0 run
8.1
1
Amol Jadhav to Hitesh Mehta 1 run
8
4
Sanjay Chheda to Ankit Bhalaria 4 runs, That's a 4!
7.5
1
Sanjay Chheda to Hitesh Mehta 1 run
7.4
0
Sanjay Chheda to Hitesh Mehta 0 run
7.3
1
Sanjay Chheda to Ankit Bhalaria 1 run
7.2
1
Sanjay Chheda to Hitesh Mehta 1 run
7.1
W
Sanjay Chheda to Jimish Shah WICKET, That's OUT!!, LBW, lbw Sanjay Chheda
7
W
Amol Jadhav to Hiral Gandhi WICKET, That's OUT!!, Caught, c Hitesh Gohil b Amol Jadhav
6.5
0
Amol Jadhav to Hiral Gandhi 0 run
6.4
1
Amol Jadhav to Ankit Bhalaria 1 run
6.3
1
Amol Jadhav to Hiral Gandhi 1 run
6.2
0
Amol Jadhav to Hiral Gandhi 0 run
6.1
W
Amol Jadhav to Karan Chugh WICKET, That's OUT!!, Caught, c Nikhil Bole b Amol Jadhav
6
0
Nandukumar Sangipogu to Ankit Bhalaria 0 run
5.5
0
WD
Nandukumar Sangipogu to Ankit Bhalaria 0 wides
5.5
6
Nandukumar Sangipogu to Ankit Bhalaria 6 runs, That's a 6!
5.4
4
Nandukumar Sangipogu to Ankit Bhalaria 4 runs, That's a 4!
5.3
0
Nandukumar Sangipogu to Ankit Bhalaria 0 run
5.2
0
Nandukumar Sangipogu to Ankit Bhalaria 0 run
5.1
0
Nandukumar Sangipogu to Ankit Bhalaria 0 run
5
6
Sanjay Sethia to Karan Chugh 6 runs, That's a 6!
4.5
0
Sanjay Sethia to Karan Chugh 0 run
4.4
4
Sanjay Sethia to Karan Chugh 4 runs, That's a 4!
4.3
1
Sanjay Sethia to Ankit Bhalaria 1 run
4.2
0
Sanjay Sethia to Ankit Bhalaria 0 run
4.1
4
Sanjay Sethia to Ankit Bhalaria 4 runs, That's a 4!
4
4
Nandukumar Sangipogu to Karan Chugh 4 runs, That's a 4!
3.5
6
Nandukumar Sangipogu to Karan Chugh 6 runs, That's a 6!
3.4
0
Nandukumar Sangipogu to Karan Chugh 0 run
3.3
1
Nandukumar Sangipogu to Ankit Bhalaria 1 run
3.2
1
Nandukumar Sangipogu to Karan Chugh 1 run
3.1
0
Nandukumar Sangipogu to Karan Chugh 0 run
3
0
Hitesh Gohil to Ankit Bhalaria 0 run
2.5
0
Hitesh Gohil to Ankit Bhalaria 0 run
2.4
0
Hitesh Gohil to Ankit Bhalaria 0 run
2.3
4
Hitesh Gohil to Ankit Bhalaria 4 runs, That's a 4!
2.2
0
Hitesh Gohil to Ankit Bhalaria 0 run
2.1
0
Hitesh Gohil to Ankit Bhalaria 0 run
2
4
Bhavik Thakkar to Karan Chugh 4 runs, That's a 4!
1.5
4
Bhavik Thakkar to Karan Chugh 4 runs, That's a 4!
1.4
4
Bhavik Thakkar to Karan Chugh 4 runs, That's a 4!
1.3
6
Bhavik Thakkar to Karan Chugh 6 runs, That's a 6!
1.2
0
Bhavik Thakkar to Karan Chugh 0 run
1.1
1
Bhavik Thakkar to Ankit Bhalaria 1 run
1
1
Hitesh Gohil to Ankit Bhalaria 1 run
0.5
1
Hitesh Gohil to Karan Chugh 1 run
0.4
0
Hitesh Gohil to Karan Chugh 0 run
0.3
1
Hitesh Gohil to Ankit Bhalaria 1 run
0.2
0
Hitesh Gohil to Ankit Bhalaria 0 run
0.1
W
Hitesh Gohil to Piyush Kevadia WICKET, That's OUT!!, Bowled, b Hitesh Gohil
 
18.1
W
Hitesh Bhayani to Bhavik Thakkar WICKET, That's OUT!!, LBW, lbw Hitesh Bhayani
18
0
WD
Hitesh Bhayani to Bhavik Thakkar 0 wides
18
0
Jimish Shah to Pawan Singh 0 run
17.5
0
Jimish Shah to Pawan Singh 0 run
17.4
1
LB
Jimish Shah to Bhavik Thakkar 1 leg byes
17.3
0
Jimish Shah to Bhavik Thakkar 0 run
17.2
0
Jimish Shah to Bhavik Thakkar 0 run
17.1
1
Jimish Shah to Pawan Singh 1 run
17
0
Viraj Doshi to Bhavik Thakkar 0 run
16.5
W
Viraj Doshi to Nandukumar Sangipogu WICKET, That's OUT!!, Caught, c Hitesh Mehta b Viraj Doshi
16.4
2
Viraj Doshi to Nandukumar Sangipogu 2 runs
16.3
0
Viraj Doshi to Nandukumar Sangipogu 0 run
16.2
4
Viraj Doshi to Nandukumar Sangipogu 4 runs, That's a 4!
16.1
0
Viraj Doshi to Nandukumar Sangipogu 0 run
16
1
Jitesh Vaghasiya to Nandukumar Sangipogu 1 run
15.5
1
Jitesh Vaghasiya to Pawan Singh 1 run
15.4
0
Jitesh Vaghasiya to Pawan Singh 0 run
15.3
4
Jitesh Vaghasiya to Pawan Singh 4 runs, That's a 4!
15.2
6
Jitesh Vaghasiya to Pawan Singh 6 runs, That's a 6!
15.1
1
Jitesh Vaghasiya to Nandukumar Sangipogu 1 run
15
0
Viraj Doshi to Pawan Singh 0 run
14.5
0
Viraj Doshi to Pawan Singh 0 run
14.4
1
Viraj Doshi to Nandukumar Sangipogu 1 run
14.3
1
Viraj Doshi to Pawan Singh 1 run
14.2
0
Viraj Doshi to Pawan Singh 0 run
14.1
0
Viraj Doshi to Pawan Singh 0 run
14
0
Kaushal Trivedi to Nandukumar Sangipogu 0 run
13.5
1
Kaushal Trivedi to Pawan Singh 1 run
13.4
0
Kaushal Trivedi to Pawan Singh 0 run
13.3
1
Kaushal Trivedi to Nandukumar Sangipogu 1 run
13.2
1
Kaushal Trivedi to Pawan Singh 1 run
13.1
0
Kaushal Trivedi to Pawan Singh 0 run
13
1
Yash Thadeshwar to Pawan Singh 1 run
12.5
1
Yash Thadeshwar to Nandukumar Sangipogu 1 run
12.4
0
Yash Thadeshwar to Nandukumar Sangipogu 0 run
12.3
0
WD
Yash Thadeshwar to Nandukumar Sangipogu 0 wides
12.3
0
Yash Thadeshwar to Nandukumar Sangipogu 0 run
12.2
1
Yash Thadeshwar to Pawan Singh 1 run
12.1
0
Yash Thadeshwar to Pawan Singh 0 run
12
0
Kaushal Trivedi to Nandukumar Sangipogu 0 run
11.5
0
Kaushal Trivedi to Nandukumar Sangipogu 0 run
11.4
2
Kaushal Trivedi to Pawan Singh 2 runs
11.3
0
Kaushal Trivedi to Nandukumar Sangipogu 0 run
11.2
W
Kaushal Trivedi to Sandesh Pandurang Patil WICKET, That's OUT!!, Bowled, b Kaushal Trivedi
11.1
0
Kaushal Trivedi to Sandesh Pandurang Patil 0 run
11
0
Yash Thadeshwar to Pawan Singh 0 run
10.5
0
Yash Thadeshwar to Pawan Singh 0 run
10.4
0
Yash Thadeshwar to Pawan Singh 0 run
10.3
W
Yash Thadeshwar to Jayesh Manilal Poladia WICKET, That's OUT!!, Bowled, b Yash Thadeshwar
10.2
0
WD
Yash Thadeshwar to Jayesh Manilal Poladia 0 wides
10.2
W
Yash Thadeshwar to Vinayak Chavan WICKET, That's OUT!!, Bowled, b Yash Thadeshwar
10.1
1
Yash Thadeshwar to Sandesh Pandurang Patil 1 run
10
0
Kaushal Trivedi to Vinayak Chavan 0 run
9.5
1
Kaushal Trivedi to Sandesh Pandurang Patil 1 run
9.4
0
Kaushal Trivedi to Vinayak Chavan 0 run
9.3
1
Kaushal Trivedi to Vinayak Chavan 1 run
9.2
0
Kaushal Trivedi to Sandesh Pandurang Patil 0 run
9.1
1
Kaushal Trivedi to Sandesh Pandurang Patil 1 run
9
1
Viraj Doshi to Sandesh Pandurang Patil 1 run
8.5
W
Viraj Doshi to Digambar Pardale WICKET, That's OUT!!, Bowled, b Viraj Doshi
8.4
0
Viraj Doshi to Digambar Pardale 0 run
8.3
W
Viraj Doshi to Tushar Gogri WICKET, That's OUT!!, Bowled, b Viraj Doshi
8.2
1
Viraj Doshi to Vinayak Chavan 1 run
8.1
0
WD
Viraj Doshi to Vinayak Chavan 0 wides
8.1
0
LB
Viraj Doshi to Tushar Gogri 0 leg byes
8
0
Kaushal Trivedi to Vinayak Chavan 0 run
7.5
0
Kaushal Trivedi to Vinayak Chavan 0 run
7.4
1
Kaushal Trivedi to Tushar Gogri 1 run
7.3
2
Kaushal Trivedi to Tushar Gogri 2 runs
7.2
1
Kaushal Trivedi to Vinayak Chavan 1 run
7.1
W
Kaushal Trivedi to Nikhil Bole WICKET, That's OUT!!, Bowled, b Kaushal Trivedi
7
4
Jitesh Vaghasiya to Tushar Gogri 4 runs, That's a 4!
6.5
1
Jitesh Vaghasiya to Nikhil Bole 1 run
6.4
1
Jitesh Vaghasiya to Tushar Gogri 1 run
6.3
4
Jitesh Vaghasiya to Tushar Gogri 4 runs, That's a 4!
6.2
4
Jitesh Vaghasiya to Tushar Gogri 4 runs, That's a 4!
6.1
2
Jitesh Vaghasiya to Tushar Gogri 2 runs
6
0
Hitesh Bhayani to Nikhil Bole 0 run
5.5
0
WD
Hitesh Bhayani to Nikhil Bole 0 wides
5.5
0
WD
Hitesh Bhayani to Nikhil Bole 0 wides
5.5
1
Hitesh Bhayani to Tushar Gogri 1 run
5.4
0
Hitesh Bhayani to Tushar Gogri 0 run
5.3
W
Hitesh Bhayani to Ratnadeep Chaugule WICKET, That's OUT!!, Caught, c Karan Chugh b Hitesh Bhayani
5.2
1
LB
Hitesh Bhayani to Tushar Gogri 1 leg byes
5.1
0
Hitesh Bhayani to Tushar Gogri 0 run
5
1
Jimish Shah to Tushar Gogri 1 run
4.5
0
Jimish Shah to Tushar Gogri 0 run
4.4
0
Jimish Shah to Tushar Gogri 0 run
4.3
0
Jimish Shah to Tushar Gogri 0 run
4.2
2
Jimish Shah to Tushar Gogri 2 runs
4.1
1
Jimish Shah to Ratnadeep Chaugule 1 run
4
0
Yash Thadeshwar to Tushar Gogri 0 run
3.5
1
Yash Thadeshwar to Ratnadeep Chaugule 1 run
3.4
0
Yash Thadeshwar to Ratnadeep Chaugule 0 run
3.3
1
Yash Thadeshwar to Tushar Gogri 1 run
3.2
1
Yash Thadeshwar to Ratnadeep Chaugule 1 run
3.1
0
Yash Thadeshwar to Ratnadeep Chaugule 0 run
3
1
Jimish Shah to Ratnadeep Chaugule 1 run
2.5
0
Jimish Shah to Ratnadeep Chaugule 0 run
2.4
1
Jimish Shah to Tushar Gogri 1 run
2.3
4
Jimish Shah to Tushar Gogri 4 runs, That's a 4!
2.2
0
WD
Jimish Shah to Tushar Gogri 0 wides
2.2
0
Jimish Shah to Tushar Gogri 0 run
2.1
2
Jimish Shah to Tushar Gogri 2 runs
2
1
Yash Thadeshwar to Tushar Gogri 1 run
1.5
4
Yash Thadeshwar to Tushar Gogri 4 runs, That's a 4!
1.4
W
Yash Thadeshwar to Juned Chauhan WICKET, That's OUT!!, LBW, lbw Yash Thadeshwar
1.3
1
Yash Thadeshwar to Ratnadeep Chaugule 1 run
1.2
1
Yash Thadeshwar to Juned Chauhan 1 run
1.1
1
Yash Thadeshwar to Ratnadeep Chaugule 1 run
1
2
Hitesh Bhayani to Juned Chauhan 2 runs
0.5
1
Hitesh Bhayani to Ratnadeep Chaugule 1 run
0.4
1
Hitesh Bhayani to Juned Chauhan 1 run
0.3
0
Hitesh Bhayani to Juned Chauhan 0 run
0.2
4
WD
Hitesh Bhayani to Juned Chauhan 4 wides
0.2
0
Hitesh Bhayani to Juned Chauhan 0 run
0.1
1
Hitesh Bhayani to Ratnadeep Chaugule 1 run
0
0
WD
Hitesh Bhayani to Ratnadeep Chaugule 0 wides
0
0
WD
Hitesh Bhayani to Ratnadeep Chaugule 0 wides

 

Warrior Lions
Brawny Bulls

 

Thank You
Ok
Likes
Invite Buddies
Sorry, you dont have any buddy to invite!
Write a Review
Like ''? Share your experience with us.
Share With
Share With
Enquire
Download Sportobuddy Now!
Simplify your league management with the Sportobuddy merchant app for tournament operators. Players, team owners and other stakeholders can download the Sportobuddy app to view all tournament details, register online, track live matches and more!