Playerboard

Team
Name
Matches
Runs
100
50
Stumpings
Catches
Run Outs
Wickets
Ankit Jain
3
178
1
0
0
1
1
0
Shiv Narayan
2
128
0
2
0
0
0
0
Satish Yadav
3
116
0
1
0
0
0
0
Ram Yadav
2
98
0
1
0
0
1
1
Akshay Phaterpekar
2
96
0
1
0
0
0
0
Vidyut Sodha
2
94
0
1
0
0
0
0
Keyur Gandhi
3
93
0
1
0
0
0
0
Dhaval M Gada
2
83
0
0
0
0
0
0
Jaymin Mehta
2
80
0
1
0
0
1
1
Arshad Shaikh
1
73
0
1
0
0
0
0
Ranjit Vaiti
2
73
0
0
0
1
1
0
Rahul Singh
3
71
0
0
0
0
0
1
Atul Ganeriwal
2
70
0
1
0
0
1
0
Sanjay Joshi
2
69
0
0
0
0
0
3
Ravi Kadam
2
69
0
0
0
0
0
0
Kunal Solanki
2
67
0
1
0
1
0
4
Jigar Shah
1
66
0
1
0
1
0
0
Ashish Khedekar
3
62
0
0
0
1
0
0
Karan Chugh
1
62
0
1
0
0
0
0
Khalid Wahid Shaikh
1
60
0
1
0
0
0
0
Rahul Vinod Shejwal
3
55
0
0
0
1
0
5
Alif Makani
2
53
0
0
0
0
1
1
Mayur Maru (Mehra)
2
53
0
0
0
0
0
1
Azan-abad Khan
2
51
0
0
1
2
0
0
Ronak Gala
2
50
0
0
0
0
0
0
Rajesh Menon
2
48
0
0
0
1
0
0
Sandeep Gadiyar
3
47
0
0
0
3
0
2
Harsh Shah
2
47
0
0
0
1
0
0
Anuj Hate
3
46
0
0
0
2
0
2
Sunny Dulgach
2
46
0
0
0
1
0
1
Pritesh Gada
2
46
0
0
0
0
0
0
Chirag Nisar
2
43
0
0
0
1
0
1
Pavan Patheja
2
43
0
0
0
1
0
0
Sadanad Poojari
2
42
0
0
0
0
0
3
Mahesh Mohite
2
39
0
0
0
0
0
0
Ronak Shah (lee)
2
36
0
0
0
0
0
0
Abdul Aziz Khan
1
34
0
0
0
1
0
3
Ajay D'silva
2
34
0
0
0
0
0
2
Bhupesh Jain
1
34
0
0
0
0
0
0
Deepaq Modgil
2
34
0
0
0
0
0
0
Jatin Padia
2
34
0
0
0
1
0
0
Rahil Mohammed
2
34
0
0
0
0
0
0
Ankit Shah
2
33
0
0
0
1
0
0
Chirag Shah
2
33
0
0
0
2
0
0
Piyush Meghani
1
33
0
0
0
0
0
0
Rohnil Nandu
2
33
0
0
0
1
0
0
Mukund Jalan
1
32
0
0
0
0
0
0
Hitesh Bhayani
1
31
0
0
0
0
0
2
Nirav Chheda
2
31
0
0
0
1
0
0
Vivek Jaising
1
31
0
0
0
0
0
0
Ritesh Somani
2
29
0
0
0
0
0
4
Viral Chheda
1
29
0
0
0
0
0
1
Manav Pasad
2
28
0
0
0
0
0
0
Ashfaq Shaikh
2
27
0
0
0
0
0
1
Shantanu Agasti
2
26
0
0
0
3
0
0
Yash Doshi
3
26
0
0
0
0
1
0
Jigar Furia
2
25
0
0
0
0
0
0
Ravi Mirchandani
2
25
0
0
0
1
0
0
Aditya Bhatia
2
24
0
0
0
0
0
2
Karan Joshi
2
24
0
0
0
1
0
2
Anuj Khambhati
1
24
0
0
0
0
0
0
Dipesh Rambhia
1
24
0
0
0
0
0
0
Rishhi Arora
2
24
0
0
0
1
1
0
Mohd Rukhsar Khan
3
23
0
0
0
0
0
6
Shailesh Maniya
2
23
0
0
0
1
0
2
Affan Virani
2
23
0
0
0
1
0
0
Pramod Chandan
2
23
0
0
0
0
0
0
Urmil Visaria
2
23
0
0
0
0
0
0
Viresh Shah
1
23
0
0
0
0
0
0
Desu Srinivasulu
1
22
0
0
0
1
0
0
Sujit S Ghag
3
22
0
0
0
1
0
0
Varun Suchdev
2
21
0
0
0
0
0
0
Nishant Furia
3
20
0
0
2
0
0
0
Ayaz Malik
1
19
0
0
0
0
0
0
Faisal Patel
1
19
0
0
0
0
0
0
Kamal Savla
2
19
0
0
0
0
0
0
Niket Korgaonkar
2
19
0
0
0
0
0
0
Piyush Makhwana
2
17
0
0
0
0
0
2
Sagar Panchal
2
17
0
0
0
0
0
2
Siddharth Bihani
3
17
0
0
0
1
0
1
Manish Chheda
1
16
0
0
0
0
0
1
Hardik Naik
1
16
0
0
0
0
0
0
Karan Menon
1
16
0
0
0
0
0
0
Lokesh Vyas
2
16
0
0
0
0
0
0
Prashant Vithlani
2
15
0
0
0
0
0
3
Amit Shinge
2
15
0
0
0
2
0
0
Ankit Bhalaria
1
15
0
0
0
0
0
0
Deepak Nikam
1
15
0
0
0
0
0
0
Himanshu Gala
1
15
0
0
0
2
0
0
Tapan Mehta
1
15
0
0
0
0
0
0
Romit Kothari
1
14
0
0
0
0
0
1
Monesh Shah
2
14
0
0
0
0
0
0
Neel Dadarkar
2
14
0
0
0
1
0
0
Dhaval Shah
1
13
0
0
0
0
0
3
Nirbhay Mahimkar
2
13
0
0
0
0
0
1
Ankit Jhaveri
1
13
0
0
0
0
0
0
Bhavin Gala
1
13
0
0
0
0
0
0
Hardik Matalia
2
13
0
0
0
0
0
0
Vishal Madlani
2
13
0
0
0
1
0
0
Priyank Vira
2
12
0
0
0
1
0
5
Bhavik Gindra
2
12
0
0
0
0
0
1
Jay Pandya
1
12
0
0
0
0
0
0
Varun Madnani
3
12
0
0
0
0
0
0
Akshay Nivalkar
2
11
0
0
0
0
0
3
Nishant Choudhary
2
11
0
0
0
3
0
3
Dharmesh Chedda
2
11
0
0
0
0
0
0
Dushyant Jain
1
11
0
0
0
0
0
0
Roopesh Khandke
1
11
0
0
0
0
0
0
Vinay Jain
2
11
0
0
0
0
0
0
Tausiful Azam Khan
2
10
0
0
0
0
0
5
Alok Kamdar
2
10
0
0
0
2
0
1
Amit Noorani
0
10
0
0
0
0
0
0
Sohil Arora
1
10
0
0
0
3
0
0
Viren Shah
2
9
0
0
0
1
0
2
Ashutosh Punekar
1
9
0
0
0
0
0
0
Dipesh Golan
1
9
0
0
0
0
0
0
Kunal Gada
1
9
0
0
0
0
0
0
Dhanraj Govind
2
8
0
0
0
1
0
4
Khanjan Chokshi
2
8
0
0
0
0
0
1
Danish Deshmukh
1
8
0
0
0
0
0
0
Pavan Rita
1
8
0
0
0
0
0
0
Viral Shah
2
8
0
0
0
0
0
0
Akash Ajmera
2
7
0
0
0
1
1
0
Humaid Shaikh
2
7
0
0
0
0
0
0
Kedar Kango
2
7
0
0
0
2
0
0
Rakesh Halpati
1
6
0
0
0
3
0
2
Punit Satiya
2
6
0
0
0
0
0
1
Aazaz Khan
2
6
0
0
0
0
0
0
Dhrumal Parikh
2
6
0
0
0
0
0
0
Malik Gilani
2
6
0
0
0
0
0
0
Punit Gambhir
1
6
0
0
0
0
0
0
Sumeet Gupta
1
6
0
0
0
0
0
0
Dharmesh Anuwadia
2
5
0
0
0
0
0
1
Jigar Bahuva
1
5
0
0
0
0
0
0
Sagar R Chhadva
1
4
0
0
0
0
0
4
Bhavin Gala
2
4
0
0
0
0
0
2
Sarfaraz Shah
2
4
0
0
0
0
1
2
Tapan Shah
1
4
0
0
0
0
0
1
Denil Savla
1
4
0
0
0
1
1
0
Jimish Shah
1
4
0
0
0
1
0
0
Rohan Dsouza
2
4
0
0
0
1
0
0
Sunil Sangle
2
4
0
0
0
1
1
0
Urvesh Oza
2
4
0
0
0
0
0
0
Vishal Gehani
1
4
0
0
0
0
0
0
Raviraj Shetty
2
3
0
0
0
1
0
4
Ankur Parikh
1
3
0
0
0
0
0
3
Parag Raj
2
3
0
0
0
0
1
1
Vishal Merwana
2
3
0
0
0
0
0
1
Jay Mehta
2
3
0
0
0
0
0
0
Kanish Patel
2
2
0
0
0
0
0
1
Zameer Shaikh
1
2
0
0
0
0
0
1
Dinesh Patel
1
2
0
0
1
1
0
0
Harnish Shukla
2
2
0
0
0
0
0
0
Mayur Gala
2
2
0
0
0
0
0
0
Mehul Gala
1
1
0
0
0
2
0
9
Hiren Gala
2
1
0
0
0
1
0
2
Rahul Shah
1
1
0
0
0
0
0
2
Vishal Pendurkar
1
1
0
0
0
0
0
2
Devesh F Thakur
2
1
0
0
0
0
0
1
Hiren Nirmal
2
1
0
0
0
0
0
1
Aarif Chunawala
1
1
0
0
0
1
0
0
Amogh Dalvi
1
1
0
0
0
0
0
0
Haresh Adnani
1
1
0
0
0
0
0
0
Imtiyaz Maredia
2
1
0
0
2
2
0
0
Kinjan Vasant
1
1
0
0
2
0
0
0
Manish Savla
0
1
0
0
0
0
0
0
Pranay Jain
1
1
0
0
0
0
0
0
Rahul Pandey
2
1
0
0
0
0
0
0
Rishiraj Barpujari
1
1
0
0
0
0
0
0
Viral Gala
1
1
0
0
0
0
0
0
Mukesh Patel
1
0
0
0
0
1
1
7
Rahul Bhadreshwara
1
0
0
0
0
1
0
7
Manish Tarkar
2
0
0
0
0
2
0
4
Jeetendra M Jain
1
0
0
0
0
1
0
3
Pankaj Dhameliya
2
0
0
0
0
0
0
3
Rishikesh Shah
2
0
0
0
0
0
0
3
Sachin Brahma
1
0
0
0
0
0
0
3
Sahil Shah
0
0
0
0
0
0
0
3
Saud Khan
2
0
0
0
0
0
0
3
Abhishek Ranka
1
0
0
0
0
0
0
2
Gopal Patil
0
0
0
0
0
0
0
2
Janak Sutariya
1
0
0
0
0
0
0
2
Mehul J Shah
1
0
0
0
0
0
0
2
Mehul Vira
1
0
0
0
0
0
0
2
Mitesh Zavery
0
0
0
0
0
0
0
2
Neekunj Karia
0
0
0
0
0
0
0
2
Samir Shah
1
0
0
0
0
0
0
2
Sanjay Chheda
2
0
0
0
0
1
0
2
Tarun Shah
2
0
0
0
0
0
0
2
Viral Doshi
0
0
0
0
0
0
0
2
Chetan Kadakia
1
0
0
0
0
0
0
1
Deodatt Shastry
0
0
0
0
0
0
0
1
Dhiren Dedhia
2
0
0
0
0
0
0
1
Hiren Joshi
2
0
0
0
0
1
0
1
Kaushal Pravin Trivedi
1
0
0
0
0
0
0
1
Mitesh Gajera
2
0
0
0
0
1
0
1
Naresh Munot
0
0
0
0
0
0
0
1
Niraj Bajaj
1
0
0
0
0
0
0
1
Rajeev Shah
1
0
0
0
0
0
0
1
Rasik Satra
1
0
0
0
0
0
1
1
Rikin Dedhia
0
0
0
0
0
0
0
1
Sanath Shetty
2
0
0
0
0
1
0
1
Subhash Kumar
1
0
0
0
0
0
0
1
Tejas Kanani
1
0
0
0
0
0
0
1
Aditya Shetty
0
0
0
0
0
0
0
0
Akshesh Trivedi
0
0
0
0
0
0
0
0
Amandeep Chadha
1
0
0
0
0
0
0
0
Amit Photographer
0
0
0
0
0
0
0
0
Anees Adenwala
0
0
0
0
0
0
0
0
Ankur Agarwal
0
0
0
0
0
0
0
0
Ankush Ahuja
1
0
0
0
0
0
1
0
Anshuman Agarwalla
0
0
0
0
0
0
0
0
Asgar Khan
0
0
0
0
0
1
0
0
Ashok Modi
1
0
0
0
0
0
0
0
Bhavik Dharia
0
0
0
0
0
0
0
0
Chetan Mali
0
0
0
0
0
0
0
0
Chintan Shah
0
0
0
0
0
0
0
0
Deepak Mehta
0
0
0
0
0
0
0
0
Dhanesh Chheda
0
0
0
0
0
0
0
0
Dhimant Mandalia
0
0
0
0
0
0
0
0
Fahid Sardar Khan
0
0
0
0
0
0
0
0
Gaurang Parekh
0
0
0
0
0
0
0
0
Hans Mubinulhak
0
0
0
0
0
0
0
0
Harish Shroff
0
0
0
0
0
0
0
0
Harnish Kamdar
2
0
0
0
0
0
0
0
Hasit Shah
0
0
0
0
0
0
0
0
Hemal Chitalia
1
0
0
0
0
0
0
0
Hemansu M Shah
1
0
0
0
0
0
0
0
Ikramuddin shaikh
2
0
0
0
0
1
0
0
Janak Darji
2
0
0
0
0
0
0
0
Jayesh Poladia
2
0
0
0
0
0
0
0
Jeet Shah
1
0
0
0
0
1
0
0
Jitesh Vaghasiya
1
0
0
0
0
0
0
0
Kapil Kapoor
1
0
0
0
0
0
1
0
Kaushal Nishar
1
0
0
0
0
0
0
0
Kaxen Kothari
1
0
0
0
0
0
0
0
Ketan D Chaudhari
0
0
0
0
0
0
0
0
Kumar Adnani
0
0
0
0
0
0
0
0
Kunal Bhatia
0
0
0
0
0
0
0
0
Kunal Photographer
0
0
0
0
0
0
0
0
Kunal Todarwal
0
0
0
0
0
0
0
0
Lavesh Mehra
1
0
0
0
0
0
0
0
Maheshwari Patel
1
0
0
0
0
0
0
0
Manish Shah
1
0
0
0
0
0
1
0
Mihir P Varma
0
0
0
0
0
0
0
0
Navin Sharma
0
0
0
0
0
0
0
0
Nitin Chheda
2
0
0
0
0
0
0
0
Piyush Kevadia
0
0
0
0
0
0
0
0
Pratik Chitalia
1
0
0
0
0
0
1
0
Prince Gada
1
0
0
0
0
1
0
0
Puneet Mehra
0
0
0
0
0
0
0
0
Rachit Shah
0
0
0
0
0
0
0
0
Ravi Thakur
1
0
0
0
0
0
0
0
Rishabh Shah
0
0
0
0
0
0
0
0
Ritesh Jain
0
0
0
0
0
0
0
0
Rohan Dharia
0
0
0
0
0
0
0
0
Ronak Shah
1
0
0
0
0
0
0
0
Rubin Desai
0
0
0
0
0
0
0
0
Ruchit Doshi
1
0
0
0
0
0
0
0
Sachin Sheth
1
0
0
0
0
0
0
0
Sachit Dedhia
0
0
0
0
0
0
0
0
Sanjay Naik
0
0
0
0
0
0
0
0
Sanjay Soni
1
0
0
0
0
0
0
0
Sanjeev Sularia
1
0
0
0
0
0
0
0
Seemit Sharma
0
0
0
0
0
0
0
0
Shams Lakhani
0
0
0
0
0
0
0
0
Shavir Afshari
0
0
0
0
0
0
0
0
Shrenik Jain
0
0
0
0
0
0
0
0
Siddharth Chavda
0
0
0
0
0
0
0
0
Siddharth Shah
0
0
0
0
0
1
0
0
Siddhartha Fernandes
2
0
0
0
0
0
0
0
Snehal Vithlani
0
0
0
0
0
0
0
0
Soheb Siddique
2
0
0
0
0
0
0
0
Sunil Padia
1
0
0
0
0
0
0
0
Swapnil Shelar
0
0
0
0
0
0
0
0
Tenzing Niyogi
0
0
0
0
0
0
0
0
Umar Khan
0
0
0
0
0
0
0
0
Urvish Bosmaya
2
0
0
0
0
1
0
0
Vijay B. Kandhari
0
0
0
0
0
0
0
0
Vijay Nishar
2
0
0
0
0
0
0
0
Vimal Mariwala
0
0
0
0
0
0
0
0
Vinay Bothra
1
0
0
0
0
0
0
0
Vinit Savla
0
0
0
0
0
0
0
0
Vinod Lund
0
0
0
0
0
0
0
0
Vishal Karia
0
0
0
0
0
0
0
0
Vishal Shah
1
0
0
0
0
0
0
0
Vishhal Miglani
0
0
0
0
0
0
0
0
Vivek Manchanda
0
0
0
0
0
0
0
0
Yash Thadeshwar
0
0
0
0
0
0
0
0
Thank You
Ok
Likes
Invite Buddies
Sorry, you dont have any buddy to invite!
Write a Review
Like ''? Share your experience with us.
Share With
Share With
Enquire
Download Sportobuddy Now!
Simplify your league management with the Sportobuddy merchant app for tournament operators. Players, team owners and other stakeholders can download the Sportobuddy app to view all tournament details, register online, track live matches and more!