Player Board

Team
Name
Matches
Runs
100
50
Stumpings
Catches
Run Outs
Wickets
Aditya Khanolkar
4
198
1
0
0
0
0
0
Tenzing Niyogi
3
130
0
2
0
0
0
0
Pavan Patheja
4
124
0
1
0
1
0
0
Karan Chugh
4
103
0
1
0
1
1
0
Rohit Seshadri
3
102
1
0
0
2
0
1
Vijay Singh
4
101
0
1
0
1
0
2
Varun Madnani
3
90
0
0
0
0
0
0
Alok
4
86
0
1
0
0
0
0
Faisal Patel
3
86
0
1
0
2
0
0
Abhishek Javeri
4
76
0
1
0
0
0
0
Shantanu Agasti
4
71
0
0
0
2
0
0
Sid Biyani
4
66
0
0
0
3
0
0
Atul Ganeriwal
4
60
0
0
0
1
1
3
Muzammil Shah
3
53
0
1
0
0
0
3
Abhay Sharma
4
52
0
0
0
1
0
1
Dharmesh Anuwadia
4
51
0
0
0
2
0
3
Pratik Naik
3
51
0
0
0
0
0
0
Vishal Shet
4
51
0
0
0
2
0
0
Wajid Motorwala
3
50
0
1
0
0
0
2
Sunny Dulgach
4
46
0
0
0
0
0
1
Yash Doshi
4
45
0
0
0
0
1
2
Ankush
4
42
0
0
1
1
0
1
Viraj Chavan
3
39
0
0
0
0
1
1
Aditya Bhatia
4
37
0
0
0
1
0
1
Viral Shah
3
35
0
0
0
0
0
0
Raj Singh
4
33
0
0
0
0
0
0
Chetan Kapoor
4
29
0
0
0
0
0
0
Ankit Kanadia
4
27
0
0
0
2
0
6
Raviraj Shetty
4
27
0
0
0
1
0
1
Shiva
4
27
0
0
0
0
0
1
Kumar
4
27
0
0
0
2
0
0
Amit Singh
4
21
0
0
0
1
0
0
Mukund Jalan
4
21
0
0
0
1
1
0
Hemal Chitalia
4
20
0
0
0
1
1
1
Sid
3
20
0
0
0
0
0
0
Azaz Khan
3
19
0
0
0
1
0
1
Rahul Sengupta
3
18
0
0
1
0
2
0
Amit Nayyar
4
17
0
0
0
2
0
2
Javeed Siddiqui
4
17
0
0
0
0
0
0
Shailesh More
3
17
0
0
0
0
0
0
Jitin Manjhi
4
16
0
0
0
0
0
0
Nirmit Kapadia
4
16
0
0
0
0
0
0
Rabindra Jhunjhunwala
4
15
0
0
0
1
0
4
Vatsal Shah
3
15
0
0
0
0
0
0
Ritesh Somani
4
14
0
0
0
1
1
2
Himmat Obhan
3
14
0
0
0
0
0
1
Sammy S
3
13
0
0
0
0
0
1
Ramiz Darvesh
3
11
0
0
0
1
0
1
Mehul
4
11
0
0
1
0
0
0
Sam Shaikh
3
11
0
0
0
2
0
0
Rajesh Naidu
4
10
0
0
0
1
0
1
Parth Sarupria
4
10
0
0
0
0
0
0
Azam Ansari
3
9
0
0
0
0
2
0
Darshil
4
9
0
0
1
2
0
0
Imtiaz
4
9
0
0
0
1
0
0
Pratik Chitalia
4
9
0
0
0
2
0
0
Veeral
4
8
0
0
0
1
0
4
Balaria
4
8
0
0
0
0
0
0
Deepak Ramchandra
3
6
0
0
0
1
0
2
Yash Thadeshwar
4
5
0
0
0
0
0
4
Jalil Khan
3
5
0
0
0
1
0
1
Shri
3
4
0
0
0
0
0
0
Manavendra Mishra
4
3
0
0
0
1
0
3
Tapan Bhatt
3
3
0
0
0
0
0
1
Imtiyaz Maredia
3
3
0
0
2
2
0
0
Paresh
3
3
0
0
0
0
0
0
Amit Bhosekar
3
2
0
0
0
1
0
3
Amit Kholi
4
2
0
0
0
0
1
1
Rishabh Shah
4
2
0
0
0
1
0
1
Keyur
4
1
0
0
0
0
0
3
Cresinda
3
1
0
0
0
0
0
0
Vikesh Bhutani
3
1
0
0
0
0
0
0
Vishal Patil
4
0
0
0
0
1
0
8
Deodatt Shastry
4
0
0
0
0
0
0
5
Ravi Chhabra
4
0
0
0
0
1
0
5
Punit
4
0
0
0
0
0
0
4
Siddhartha Fernandes
4
0
0
0
0
1
0
4
Adish
3
0
0
0
0
1
0
3
Dharmil Bodani
3
0
0
0
0
0
0
3
Rahul Shejwal
4
0
0
0
0
0
0
3
Feroz Qureshi
3
0
0
0
0
1
0
2
Mahesh Virkar
3
0
0
0
0
0
0
2
Ajay Singh
3
0
0
0
0
0
0
1
Dilip Agarwal
3
0
0
0
0
0
0
1
Farhan Attarwala
3
0
0
0
0
0
0
1
Shashi
3
0
0
0
0
1
0
1
Shiv Sethuraman
3
0
0
0
0
0
0
1
Vivek Manchanda
4
0
0
0
0
0
0
1
Ankush Bhan
3
0
0
0
0
0
0
0
Anuj Hate
4
0
0
0
0
1
0
0
Ashraya Rao
4
0
0
0
0
0
0
0
Harsh
3
0
0
0
0
0
0
0
Keyur Shah
4
0
0
0
0
0
0
0
prashant Deepak jethmalani
4
0
0
0
0
0
0
0
Ram
3
0
0
0
0
1
0
0
Shantanu
4
0
0
0
0
0
0
0
Vikas
3
0
0
0
0
0
0
0
Viraj Chavan
3
0
0
0
0
0
0
0
Vivek Sriram
4
0
0
0
0
0
0
0
Thank You
Ok
Likes
Invite Buddies
Sorry, you dont have any buddy to invite!
Write a Review
Like ''? Share your experience with us.
Share With
Share With
Enquire
Download
Sportobuddy