Player Board

Team
Name
Matches
Runs
100
50
Stumpings
Catches
Run Outs
Wickets
Faisal Patel
4
256
1
1
0
1
0
0
Dharmil Vora
4
147
0
2
0
0
0
6
Aditya Bhatia
4
146
0
2
0
0
1
5
Vinayak Purushothaman
4
146
0
1
0
1
0
0
Pramod Chandan
4
117
1
0
0
1
0
1
Mukesh Rajpurohit
4
116
0
1
0
0
1
0
Ketan D Chaudhari
4
114
0
0
0
0
0
4
Varun Madnani
4
112
0
1
0
0
0
0
Sayed Riyazuddin
4
109
0
2
0
0
0
0
Rajesh Menon
4
104
0
1
0
0
0
0
Dhanraj Govind Shetty
4
94
0
1
0
1
0
5
Umar Khan
4
93
0
1
0
2
0
1
Sharad Chandak
4
87
0
0
0
1
1
0
Rohan Francis D'Souza
4
85
0
0
2
3
1
0
Santosh K Pavle
4
79
0
0
0
0
0
3
Charles Sam
4
75
0
1
0
1
1
0
Rohan Gajjar
4
67
0
0
0
1
0
4
Manish S
4
65
0
0
0
2
0
0
Steven Moris Joseph
4
64
0
1
0
0
0
1
Milan Patel
4
61
0
0
0
0
0
2
Vivek Ravani
4
61
0
0
0
0
0
0
Harish Shroff
4
56
0
0
0
0
0
8
Amol Pawar
4
49
0
0
0
0
0
3
Sagar Thakkar
4
46
0
0
0
1
0
4
Punit Gambhir
4
46
0
0
0
4
0
0
Viral Shah
4
46
0
0
0
1
0
0
Sanjeev Sularia
4
42
0
0
0
1
0
2
Navin Rupani
4
40
0
0
0
0
1
0
Piyush Vahawaria
4
36
0
0
0
1
0
5
Ajay D'silva
4
35
0
0
0
1
0
3
Anant Pithawalla
4
35
0
0
0
2
0
1
Sunit Waghmare
4
35
0
0
0
0
1
1
Girish Talgaonkar
4
34
0
0
0
0
1
0
Nitin Kuchekar
4
33
0
0
0
2
0
3
Amit Kohli
4
31
0
0
0
0
0
1
Nirav Parekh
4
27
0
0
0
2
0
0
Ravinder Soni
4
27
0
0
0
2
0
0
Dev Karvat
4
26
0
0
0
1
0
3
Brijesh
4
26
0
0
0
2
0
2
Keyur Gandhi
4
26
0
0
0
1
0
0
Monish Shah
4
24
0
0
0
2
1
3
Deepchand Goud
4
23
0
0
0
0
0
0
Niket Korgaonkar
4
22
0
0
0
0
0
0
Dnyaneshwar Mali
4
21
0
0
0
0
0
2
Amit Shinge
4
19
0
0
0
1
0
5
Amandeep Chadha
4
17
0
0
0
0
0
0
Varun Gambhir
4
16
0
0
0
0
0
1
Dallas Roadrigues
4
15
0
0
0
0
0
0
Ronak Parekh
4
14
0
0
0
0
2
7
Neel
4
11
0
0
0
0
0
2
Shailesh
4
11
0
0
0
0
0
2
Sandeep Gadiyar
4
11
0
0
0
1
0
0
Umesh Mehra
4
11
0
0
0
1
0
0
Ram Goenka
4
10
0
0
0
0
0
0
Prashant Koyande
4
9
0
0
0
1
0
2
Dinesh Natekar
4
8
0
0
0
1
0
7
Malik Gilani
4
8
0
0
0
1
0
0
Rahul Singh
4
8
0
0
1
1
1
0
Viraj Karia
4
8
0
0
1
0
1
0
Siddarth Gambhir
4
7
0
0
0
1
0
0
Mehul Desai
4
6
0
0
0
0
0
0
Ashish Khedekar
4
5
0
0
0
0
0
0
Satish Yadav
4
2
0
0
0
0
0
3
Sundaresan
4
2
0
0
0
1
0
1
Bhavik Sejpal
4
2
0
0
0
1
0
0
Nirmal juthani
4
2
0
0
0
0
0
0
Pravin Devanathan
4
1
0
0
0
1
0
1
Nirav Gohil
3
1
0
0
0
0
0
0
Prabhat Miglani
4
1
0
0
0
0
0
0
Samir Doshi
4
1
0
0
0
1
0
0
Rukshar Khan
4
0
0
0
0
1
0
11
Rahul Bhadreshwara
4
0
0
0
0
0
0
5
Jayendra Parekh
4
0
0
0
0
2
0
4
Karan Bakshi
4
0
0
0
0
0
0
3
Mahesh Kanojia
4
0
0
0
0
3
0
3
Birkha Jaisingh Bahadur
4
0
0
0
0
0
0
2
Mohan Gawde
4
0
0
0
0
0
0
2
Rubin Desai
4
0
0
0
0
0
0
2
Dharmendra Chaturvedi
4
0
0
0
0
0
1
1
Mukesh Patel
4
0
0
0
0
0
0
1
Ritesh Parekh
4
0
0
0
0
1
0
1
Samir Sheikh
4
0
0
0
0
0
0
1
Sandeep Pandey
4
0
0
0
0
0
0
1
Sunny Shah
4
0
0
0
0
0
0
1
Aakash Desai
4
0
0
0
0
0
0
0
Avinash Alukar
4
0
0
0
0
2
0
0
Desu Sreenivasulu
4
0
0
0
0
0
0
0
Jay Bharadwaj
4
0
0
0
0
0
0
0
Manish A
4
0
0
0
0
1
1
0
Milan Chheda
4
0
0
0
0
0
0
0
Nitesh Bhasin
4
0
0
0
0
0
0
0
Ritesh Jain
4
0
0
0
0
0
0
0
Sohil Malik
3
0
0
0
0
0
0
0
Umesh Kela
4
0
0
0
0
0
1
0
Yogesh Golatkar
4
0
0
0
0
2
0
0
Thank You
Ok
Likes
Invite Buddies
Sorry, you dont have any buddy to invite!
Write a Review
Like ''? Share your experience with us.
Share With
Share With
Enquire
Download
Sportobuddy